BeëdigingOfficiële documenten mogen meestal niet door om het even welke vertaler vertaald worden. Hiervoor moet u terecht bij een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler heeft een eed afgelegd in de Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij hij heeft gezworen naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te vertalen. Een grondig onderzoek over de kwaliteit en het onberispelijk gedrag van de vertaler gaat hieraan vooraf. Beëdigde vertalers dienen zich aan een deontologische beroepscode te houden.

Met de beëdiging van een vertaling wordt bedoeld dat de beëdigde vertaler onder zijn vertaling een slotformule schrijft waarin hij verklaart dat hij de originele tekst naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heeft vertaald. Hieronder plaatst hij zijn handtekening en zijn persoonlijke stempel.

De hoofdtaak van een beëdigd vertaler is het vertalen en tolken voor officiële instanties zoals justitie, politie en gemeente.